Hãng xeTên xeĐời xeMã máyGạt mưa bên láiGạt mưa bên phụGhi chú 
KIAMORNING SI2017-2018Bên lái 20” (500 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
MORNING SI2016Bên lái 22” (550 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
2006 - 2015Bên lái 22” (550 mm) Bên phụ 16” (400 mm)
K3KIA K3Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
CERATO2014 - 2016Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
2006 - 2013Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
2003 - 2005Bên lái 22” (550 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
SEDONA2002 - 2005Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 24” (600 mm)
2006 - 2016Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
RIO2011 - 2017Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
2005 - 2010Bên lái 22” (550 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
2002 - 2004Bên lái 21” (525 mm) Bên phụ 18” (450 mm)
SORENTO2017 - 2018Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 16” (400 mm)
2010 - 2016Bên lái 24” (600 mm) Bên phụ 20” (530 mm)
2002 - 2009Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
FORTE2014 - 2016Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
2009 - 2013Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 20” (500 mm)
XY 2009 - 2011Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 20” (500 mm)
TOYOTACAMRY2.5 Q 2015- 2016
Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 20” (500 mm)
2.0 E 2014Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
2007 - 2013Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 20” (500 mm)
2002 - 2006Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 19” (475 mm)
1992 - 2001Bên lái 21” (525 mm)Bên phụ 19” (475 mm)
ALTIS2016Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
2012 - 2016Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
1.8 2015Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
1.8 2011Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
1.8 2009Bên lái 26” (650 mm)Bên phụ 14” (350 mm)
1.8 2007Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
2004 - 2005Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
1.8 2002 - 2003Bên lái 22” (550 mm)Bên phụ 18” (450 mm)
1.8 2001Bên lái 24” (600 mm)Bên phụ 20” (500 mm)
VIOS