Camera 360 ICAR Elliview V5-S

13.800.000 

Camera 360 ICAR Elliview V5 là sản phẩm công nghệ xe hơi của ICAR Việt Nam. Elliview V5-S là bộ camera 360 tiêu chuẩn dành cho ô tô, là phiên bản kế tiếp của V4-S. Có thêm một số tính năng mới.

Còn hàng