Đầu Ghi & Camera Giám Sát Hành Trình BA-SmartCamera Đáp Ứng Nghị đinh 10/2020/NĐ-CP

Liên hệ

Bộ sản phẩm Camera giám sát trên xe ô tô đáp ứng Nghị đinh 10/2020/NĐ-CP gồm:

  • Thiết bị đầu ghi Video
  • Bộ nhớ SSD lưu trữ
  • Camera ghi hình trong xe
  • 01 bảng LED trạng thái thiết bị
  • Angten GPS, 01 angten 4G, 01 angten wifi
  • 01 dây nguồn, 01 hộp bảo vệ đầu ghi, 01 sim 4G