Dung dịch vệ sinh kim phun buồng đốt diesel 9916

490.000 

Diesel CDI System Cleaner

Phụ gia làm sạch cặn lưu huỳnh, cặn bẩn kế tủa trong bình nhiên liệu diesel, vệ sinh cặn carbon trong hệ thống supap, kim phun, buồng đốt.

Sử dụng cho mọi hệ thống kim phun diesel điện tử, kim phun cơ. Động cơ có turbo hoặc không có turbo đều sử dụng được

Còn hàng