Thiết Bị Định Vị Không Dây Cắm Cổng OBD Trên Ô TÔ

1.500.000 

  • Quản lý giám sát xe cho thuê, cho mượn
  • Giám sát hành trình đường đi của phương tiện
  • Xác định vị trí xe ô tô chính xác, trạng thái hoạt động đang dừng hay di chuyển
  • Lưu trữ hành trình đã di chuyển của xe và xem lại hành trình đó trong 60 ngày gần nhất
  • Quản lý theo dõi một hay nhiều xe tại mỗi thời điểm

Còn hàng