Thiết Bị Giám Sát Hành Trình Vcomsat H1

3.500.000 

  • Thiết bị hợp chuẩn, hợp quy số 03/SXLR/2015/TCĐBVN của Bộ GTVT theo QCVN 31:2014/BGTVT
  • Quản lý đội xe khoa học, hợp lý.
  • Giám sát hành trình xe từ xa.
  • Lắp đặt được camera chụp.

Hết hàng